h o v e d s i d e

(Kilde: http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=2168. 08.10.2014)

"En trosbekjennelse er en tekst som uttrykker
de grunnleggende og viktigste sidene ved en religion/religiøs tro"
(http://no.wikipedia.org/wiki/Trosbekjennelse, 08.10.2014)

 


"Helt fra kirkens første tid har kristne laget trosbekjennelser
som er korte sammenfatninger av det vi tror på. Disse kan man
si for seg selv og da bruke "jeg" eller vi kan bruke dem sammen,
som i gudstjenesten, - da bruker vi formen "vi""
(https://www.nettkirken.no/boenn/boenner-aa-be/trosbekjennelsen/ 08.10.2014)

 

 

Den apostoliske trosbekjennelse (eller Apostolicum) er en kristen
trosbekjennelse som kan spores tilbake til rundt midten av 800-tallet.
Fra ca. år 400 finner man en bekjennelsesformel som er stort sett lik dagens tekst.

Betegnelsen Den apostoliske trosbekjennelse er misvisende i den forstand at bekjennelsen  ikke kan spores direkte tilbake til apostlene, dog kan dens tolv ledd knyttes, symbolsk, til de tolv disiplene. Opprinnelig erklærte man heller ikke "Jeg tror", men "vi tror på Gud fader, den allmektige..." og så videre.
Navnet antas komme av at bekjennelsen er sammensatt av elementer som finnes i Det nye testamente, det vil si apostlenes etterlatte tekster.
(http://no.wikipedia.org/wiki/Den_apostoliske_trosbekjennelse. 08.10.2014)

 

 

"Den første artikkel: Om skapelsen.
Den andre artikkelen: Om gjenløsningen.
Den tredje artikkelen: Om helliggjørelsen"
(http://lutherskrifter.blogspot.no/2007/05/luthers-katekisme.html, 08.10.2014)

Kjære gjest!

Den apostoliske trosbekjennelsen er mest brukt ved gudstjenester i Den norske kirke. Jeg vil ha denne med her, på min hjemmeside, fordi den er en del av vår kristne arv som vi har bevart. Men også fordi det følger velsignelse over land og folk med at vi har en bibeltro trossbekjennelsen i vår folkekirke.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.